Jun 04

Skolverket, och under perioden 2003 Р2008 MSU, har sedan 2001 haft ett uppdrag att utveckla den mjuka infrastrukturen inom utbildningsområdet. Då detta uppdrag inte längre kvarstår har Skolverket sedan årskiftet valt att inte längre driva projektet med samma namn. Det innebär bland annat att deltagandet i standardiseringsarbetet nu bara sker när Skolverket har direkta intressen, sålunda fortsatt deltagande i SIS TK450 med fokus på AG 5 där arbetet med att ta fram en svensk standard för utbildningsinformation pågår.

Uppdraget med att stödja utvecklingen och användandet av IT i skolan påverkas inte av detta där bland annat frågor kring digitala lärresurser ligger.

Skriven av Peter Karlberg

Skriv en kommentar